Verzekering leasen bedrijfswagen

27 september 2022


Leasen incusief verzekering, hoe zit dat?

Goed verzekerd op weg, dat wil jij toch ook?

Bij een operationeel leasecontract is de verzekering normaal gesproken opgenomen in het leasecontract en dus in de maandprijs. De leasemaatschappij verzekert de auto en kan een scherp tarief krijgen omdat het om veel auto’s per jaar gaat. De leasemaatschappijen waar De bedrijfswagenadviseurs mee werkt hebben tienduizenden auto’s in het wagenpark.

Wij kiezen er altijd voor om het leasecontract inclusief verzekering aan te bieden. Zo heb je een vast maandbedrag waar alles in zit.  Tevens zijn de verzekeringsvoorwaarden altijd zeer goed. Bij diefstal of total-loss stopt het leasecontract en kun je zorgeloos kiezen voor een nieuwe bedrijfswagen en leasecontract.

Grote leasemaatschappijen hebben soms een eigen verzekeringstak. Als klant merk je dit niet omdat de verzekering in de leaseprijs is opgenomen. Vaak wordt de wettelijke aansprakelijkheid dan wel onder gebracht bij een verzekeraar. Het voordeel is een nog betere leaseaanbieding. De kleinere leasemaatschappijen brengen de volledige verzekering onder bij verzekeraars.

Bedrijfswagen leasen inclusief verzekering

Afkortingen helder gemaakt

De termen POI en SVI zijn veel gebruikte termen en worden vaak door elkaar gebruikt. In sommige leasecontracten zijn ze ook beide opgenomen. Dan ben je voor een groot deel dubbel verzekerd. Let dus goed op wat je afsluit. Wij helpen jou daar graag bij.

POI, dat is een personen ongevallen inzittenden verzekering. Soms zie je de afkorting OVI ook genoemd. Dat staat voor ongevallen verzekering inzittenden. De POI betreft een sommen verzekering. Dit betekend dat er een vooraf vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd per incident. Een verzekering die een vast bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Afhankelijk van overlijden of het type blijvende invaliditeit keert de verzekering een percentage van het verzekerde bedrag uit.
BIJVOORBEELD: Het verzekerde som is een vooraf vastgesteld bedrag. Overlijden geeft recht op 100% uitkering van dit bedrag. Bij het moeten missen van een wijsvinger wordt
een percentage van de verzekerde som bij blijvende invaliditeit uitgekeerd.

SVI, dat is een schade verzekering inzittenden. Deze verzekering dekt de werkelijke schade na een ongeval. Wat ons betreft is dit de verzekering om te kiezen. Dan weet je altijd dat de werkelijk ontstane schade is gedekt. Een verzekering die de werkelijk
geleden schade uitkeert die een bestuurder / inzittenden van de auto oploopt als gevolg van een ongeval.

Dekt de daadwerkelijk geleden schade (materieel en letsel) af tot een bedrag van € 1 miljoen per gebeurtenis voor alle inzittenden en bestuurder tezamen.
BIJVOORBEELD: Werknemer maakt als gevolg van een ongeval kosten in het  ziekenhuis, dan vergoedt deze verzekering het eigen risico van € 385 en schade aan de
privéspullen die de werknemer bij zich had tijdens het ongeval.

Wat moet ik doen als ik graag wil leasen mét verzekering

Bel ons en wij maken snel een passend offerte inclusief verzekering

Leasecontracten inclusief verzekering bieden dekking voor de casco schade (eigen voertuig), WA schade (schade veroorzaakt bij een ander) en vaak is er ook een ongevallen verzekering meegenomen. Het verzekeren van gereedschap of andere lading is niet meegenomen in het leasecontract.

Als je dit wilt verzekeren kun je hier een verzekering voor afsluiten bij de verzekeraar die ook de andere bedrijfspolissen in dekking heeft.

Ieder leasecontract inclusief verzekering heeft ook een bijbehorend eigen risico. Hoe hoger dit eigen risico is hoe lager de te verwachten schadelast en hoe lager de premie.

De keuzen voor een laag of hoog eigen risico kun je zelf maken. Gemiddeld zien we dat een leaserijder één schade per jaar heeft. Een laag eigen risico is dan prettig. Mocht je heel weinig schades hebben de afgelopen jaren dan is een hoger eigen risico een goede optie omdat je dan een lager tarief voor de verzekering in het leasecontract gaat betalen.

Gemiddeld gezien hebben onze klant een eigen risico van € 250. Wij zorgen in het vergelijk van de leasetarieven altijd dat we uitgaan van hetzelfde eigen risico om de maandbedragen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Wij bieden onze leasecontracten standaard altijd aan inclusief verzekering. Je hebt dan één maandelijkse betaling waar alles in zit. Tevens zijn de verzekeringsvoorwaarden altijd goed. Het zou voor kunnen komen dat je zelf wilt verzekeren. Dat is voor de meeste leasemaatschappijen waar wij mee werken geen probleem. We brengen hiervoor graag een offerte uit. En de leasemaatschappij die altijd een verzekering in het contract erbij wilt die laten we uit het vergelijk.

Meer informatie nodig?

Neem contact op