Netto voordeel subsidie elektrische bedrijfswagen

27 februari 2023


Welke subsidies kan ik ontvangen en wat is mijn netto voordeel?

Als ondernemer kun je een bestelwagen leasen of kopen en daarmee heb je direct recht op een aantal fiscale regelingen en subsidies. Wij maken dit met een praktijkvoorbeeld inzichtelijk zodat je weet hoe deze regelingen in de praktijk uitpakken.

Niet iedere ondernemer komt voor dezelfde fiscale voordelen of subsidies in aanmerking. Wij laten een voorbeeld zien van een ZZP-er en een ondernemer met een BV.

Subsidie van de elektrische bestelwagen in 2023

SEBA, KIA en MIA in de praktijk

In ons voorbeeld gaan we uit van een ZZP-er die in 2023 een Opel Vivaro-E L2 gaat rijden. Exclusief btw is de aanschaf van de 75kWh lengte 2 versie € 43.700. In dit voorbeeld zijn nog geen opties of accessoires meegenomen. Dat zal het voordeel nog groter kunnen maken. Accessoires tellen niet mee voor iedere subsidie.

De bruto investering van de bedrijfswagen is € 43.700

Allereerst trekken we daar de SEBA subsidie vanaf. In dit geval 12% (voor grotere ondernemingen geldt een lager percentage), € 5.244. Omdat de SEBA gemaximeerd is op € 5.000 per voertuig trekken we € 5.000 van de bruto investering af. Het bedrag dat overblijft om te betalen is € 38.700

Vervolgens kunnen we de belastingkortingen uitrekenen. In dit geval gaan we uit van een belastingdruk van € 36,93 %.

Als we maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunnen claimen dan is het voordeel 28% x € 38.700 = € 10.836. Dit is het bedrag dat je als mindering mag brengen op de winst. Het netto voordeel is € 4.002

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen we vervolgens ook nog uitrekenen. Dit is 45% van de bruto investering na SEBA minus een drempelbedrag van € 11.000. 45% x € 27.700= € 12.465. Het netto voordeel is € 4.603

Let op! Doordat er minder winst gemaakt wordt vervalt een deel van de MKB winst vrijstelling. Dat is 14% van de som van het netto voordeel van de MIA en de KIA. In dit geval 14% * (€ 4.002 + € 4.603) = € 1.205

De investering van de Opel Vivaro E is dus niet € 43.700 maar € 31.300. En dan rijd je in een nieuwe elektrische auto die klaar is voor de toekomst.

In dit voorbeeld gaan we uit van een kleine BV (jaarwinst tot € 200.000) die in 2023 een Opel Vivaro-E L2 gaat rijden. Exclusief btw is de aanschaf van de 75kWh versie € 43.700. In dit voorbeeld zijn nog geen opties of accessoires meegenomen. Dat zal het voordeel nog groter kunnen maken.

De bruto investering van de bedrijfswagen is € 43.700

Allereerst trekken we daar de SEBA subsidie vanaf. In dit geval 12% (voor grotere ondernemingen geldt een lager percentage), € 5.244. Omdat de SEBA gemaximeerd is op € 5.000 per voertuig trekken we € 5.000 van de bruto investering af. Het bedrag dat overblijft om te betalen is € 38.700

Vervolgens kunnen we de belastingkortingen uitrekenen. In dit geval gaan we uit van een belastingdruk van 19%.

Als we maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunnen claimen dan is het voordeel 28% x € 38.700 = € 10.836. Dit is het bedrag dat je als mindering mag brengen op de winst. Het netto voordeel is € 2.059 (Let op: t/m € 63.716 van al je investeringen geld 28%, daarboven maximaal € 17.841 aan subsidie in het lopende boekjaar!)

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen we vervolgens ook nog uitrekenen. Dit is 45% van de bruto investering na SEBA minus een drempelbedrag van € 11.000. 45% x € 27.700 = € 12.465. Het netto voordeel is € 2.368

De investering van de Opel Vivaro E is dus niet € 43.700 maar € 34.273. De restwaarde zal in de toekomst hoog liggen en de onderhoudskosten laag. Met deze elektrische bus haal je een lage TCO.

Kopen of leasen?

Beter kopen of leasen? Uitgaande van de netto investering na aftrek van alle investeringen hebben we deze rekensom helemaal doorgerekend. Op onze website lees je dus geheel transparant en gebaseerd op praktijkervaring wat het verschil in kostprijs is tussen kopen of leasen van een elektrische bestelwagen.

Kan ik snel rijden in een elektrische bedrijfswagen inclusief subsidies en fiscale voordelen?

Ja: wij zoeken mee naar een voorraad model en kunnen de lease inclusief subsidie vlot De fiscale voordelen die de leasemaatschappij ontvangen gebruiken ze om het leasetarief zo scherp mogelijk aan te bieden. Niet iedere leasemaatschappij werkt op dezelfde manier. Ook niet iedere leasemaatschappij kan nog beschikken over MIA en SEBA. Wij bekijken graag voor jou waar het nog wel kan.

Subsidie emissieloze bedrijfswagen (SEBA)

●  Het moet gaan om een bedrijfsauto N1 of N2 categorie.

●  De bestelauto moet nieuw zijn.

●  Aanmelden VOOR de investering (bestelling) definitief is bij het RVO.

●  10% van de catalogusprijs. Deel van het MKB 12%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Maximaal 28% aftrek op uw winst. (Hangt af van andere investeringen in het jaar).

● Zelfde regeling als voor diesel bestelwagens zoals te doen gebruikelijk

● Geldt voor nieuwe én gebruikte elektrische bedrijfswagens.

● Zowel van toepassing op de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

● Geldt voor elke ondernemingsvorm.

● Bij verkoop binnen 5 jaar een deel terug betalen.

Je kan lezen over kleinschaligheidsinvesteringsaftrek aanvragen bij de belastingdienst.

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) bestelauto

Tot 45% van het aankoopbedrag in mindering brengen op uw brutowinst. (Tot 36% voor een elektrische taxi met 9 zitplaatsen). 

●    Aanvragen BINNEN 3 maanden na INVESTERINGSDATUM

●   De overige subsidies (zoals SEBA) moeten van het investeringsbedrag worden afgetrokken.

●   Voertuig vanaf de zogenaamde milieulijst.

●   Geldt ook voor aanschaf van een laadpaal als de investering minimaal € 2.500 is.

●   Voor elke ondernemingsvorm geldig, maximum bedrag per jaar. 

●   Bij verkoop binnen 5 jaar een deel terug betalen.

●    Ook de MIA vraagt u aan bij de RVO.